You are currently viewing My bathroom moja łazienka

My bathroom moja łazienka

MY BATHROOM moja łazienka

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: III-IV

Autor: Aniela Tekiela

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

 


 

W trakcie tej lekcji:

 1. będziesz grał w quiz online dotyczący wyposażenia łazienki
 2. nauczysz się słów związanych z wyposażeniem łazienkmi
 3. nauczysz się refrenu śmiesznej piosenki
 4. opiszesz swoją łazienkę

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

ZADANIE 1

Wybierz jeden z poniższych quizów i rozwiąż go w ramach rozgrzewki. Zapisz wszystkie odpowiedzi z quizu w zeszycie:

 

https://www.anglomaniacy.pl/bathroomQuiz.htm

https://www.anglomaniacy.pl/bathroomPictureTest.htm

 

ZADANIE 2

Wybierz jedną z łazienek znajdujących się na ilustracjach poniżej i napisz, jakie elementy wyposażenia w niej widzisz wykorzystując:

There is … (jeśli to pojedyncza rzecz)

There are … (jeśli rzeczy jest więcej)

 

PRZYKŁAD:

There is a towel

There are yellow curtains.

 

 ZADANIE 3

 

Opisz swoją łazienkę. Napisz co w niej jest, a czego nie ma. Możesz tworzyć śmieszne zdania.

 

PRZYKŁAD:

There is a bath.

There isn’t a bike.

zdjęcia z pixaby

ZADANIE 4

Naucz się refrenu z piosenki i zaśpiewaj mamie, tacie lub innemu członkowi rodziny.

 

https://www.youtube.com/watch?v=DR5qPNPGCmY


 

Realizacja podstawy programowej:

 1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących

jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych

wymagań ogólnych w zakresie słownictwa związanego z domem i jego najbliższym otoczeniem.

2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka:

–  rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych

piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami,

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami

– ) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

 1. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne

(np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

–  rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub

dźwiękiem;

–  znajduje w wypowiedzi określone informacje.k obcy nowożytny

 1. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

–  powtarza wyrazy i proste zdania;

–  tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

 1. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

–  przepisuje wyrazy i proste zdania;

–  pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

–  pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

 1. W zakresie reagowania uczeń:

– wyraża swoje upodobania.

 1. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym

Przedmioty, pokoje i wyposażenie z najbliższego otoczenia oraz przedstawione

w materiałach wizualnych i audiowizualnych.

 1. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie

pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym,

korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).

 1. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników

obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.