You are currently viewing Muzyka jest wszędzie

Muzyka jest wszędzie

szkoła podstawowa

edukacja wczesnoszkolna

klasa –  2

autorka: Aleksandra Stolarczyk

Cele:

  • nauczysz się robić notatkę rysunkową
  • zaprojektujesz i wykonasz instrument muzyczny,
  • napiszesz instrukcję jego wykonania,
  • narysujesz rysunek inspirowany muzyką.
Kliknij – otwórz prezentację!

 

 

Dla nauczyciela

zagadnienie podstawy programowej

-wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym