You are currently viewing Muzyka jest wszędzie

Muzyka jest wszędzie

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2
Autor: Aleksandra Stolarczyk


Temat : Muzyka jest wszędzie

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Jak robić notatkę rysunkową?

2. Jak zaprojektować i wykonać instrument muzyczny?

3. Jak narysować rysunek inspirowany muzyką?

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  • zeszyt w linie, 
  • przybory piśmienne,
  • przybory do rysowania lub malowania.

Obejrzyj prezentację i wykonaj zadania zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, że przeglądając prezentację w każdej chwili możesz powrócić do każdego z oglądanych slajdów.

Kliknij tutaj, aby obejrzeć prezentację

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND