You are currently viewing Mszaki

Mszaki

Szkoła podstawowa
Biologia
klasa 5
Autor: Małgorzata Brodecka


 

Temat: Mszaki

cele lekcji

Z lekcji dowiesz się:

1. Czym są mszaki a czym mchy

2. W jakich miejscach rosną mchy

3. Jak zbudowane są mchy i jak się rozmnażają

4. Jakie mają znaczenie mchy w przyrodzie i życiu człowieka

 

Zapoznaj się z prezentacją:

 

 

zagadnienia z podstawy programowej:

5. Różnorodność i jedność roślin

2) mchy – uczeń:

  • a) dokonuje obserwacji przedstawicieli mchów (zdjęcia, ryciny, okazy żywe) i przedstawia cechy ich budowy zewnętrznej,
    b) na podstawie obecności charakterystycznych cech identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela mchów,

    c) wyjaśnia znaczenie mchów w przyrodzie;