You are currently viewing Motyw vanitas w estetyce baroku i kulturze popularnej.

Motyw vanitas w estetyce baroku i kulturze popularnej.

Szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna

klasa 1

autorki: Katarzyna Włodkowska, Karolina Strógarek

Temat: Motyw vanitas w estetyce baroku i kulturze popularnej.

Czego dowiesz się po tej lekcji?

  1. Poznasz najważniejsze cechy estetyki baroku.
  2. Będziesz potrafił wskazać we współczesnym teledysku elementy vanitatywne, związane z epoką.

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

 

Dla nauczyciela. Ta lekcja realizuje następujące punkty z podstawy programowej

  1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.
  2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.
  3. Rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki oraz społeczeństwa
  4. Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
  5. Porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND