You are currently viewing Mój pierwszy edytor tekstu- Notatnik

Mój pierwszy edytor tekstu- Notatnik

szkoła podstawowa

informatyka

klasy – 4-5

Autor: Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń rozumie, czym jest edytor tekstu i do jakich zadań wykorzystuje się go w pracy z komputerem.

 

Zakres z podstawy programowej:

Tworzenia dokumentów tekstowych: dobiera czcionkę, formatuje akapity, wstawia do tekstu ilustracje, napisy i kształty, tworzy tabele oraz listy numerowane i punktowane.