You are currently viewing Mnożenie wielomianów

Mnożenie wielomianów

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna

Przedmiot: Matematyka

Klasa: II

Autor: Beata Maciej 

Czego dowiesz się z tej lekcji? 

  1. Jak wyznaczyć wzór wielomianu, będącego iloczynem danych wielomianów. 
  1. Jak wyznaczyć wzór wielomianu, będącego potęgą danego wielomianu. 
  1. Jak wyznaczyć wzór na pole powierzchni graniastosłupa, którego krawędzie są określone za pomocą wielomianów. 

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej.  

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/mnożenie_wielomianów.pdf”]

 

 

Link do karty pracy i filmów na blogu autorki: 

https://cinematma.weebly.com/mno380enie-wielomianoacutew 

 

Informacje dla nauczyciela 

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej: 

Uczeń 

  1. Wyznacza iloczyn wielomianów i określa ich stopień.