You are currently viewing Mleko na powitanie, czyli o cechy różniące ssaki od innych kręgowców

Mleko na powitanie, czyli o cechy różniące ssaki od innych kręgowców

autor – Magdalena Jarzębowska – JAKU Edukacja przyrodnicza,

przedmiot/obszar – biologia,

poziom edukacyjny – szkoła podstawowa,

klasa – 6,


temat – Mleko na powitanie, czyli o cechy różniące ssaki od innych kręgowców.

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

1) Jakie charakterystyczne cechy budowy posiadają ssaki
2) Które z tych cech pojawiają się dopiero w tej grupie kręgowców?

Zapoznaj się z videolekcją:

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
II. Różnorodność życia.
7. Różnorodność i jedność świata zwierząt:
13) ssaki – uczeń:
a) przedstawia różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych ssaków,
b) (…) przedstawia ich cechy wspólne (…),