You are currently viewing Mieszko II Lambert i Kazimierz Odnowiciel

Mieszko II Lambert i Kazimierz Odnowiciel

Autor: Arkadiusz Pater

Kadał YT autora: CoZaHistoria

Przedmiot: historia

Klasa 1 szkoły ponadpodstawowej;

klasa 5 szkoły podstawowej

Temat: Mieszko II Lambert i Kazimierz Odnowiciel

Cele dla ucznia:

  1. Dowiesz się, w jaki sposób Mieszko II Lambert został królem Polski, nie będąc najstarszym synem Bolesława Chrobrego.
  2. Poznasz historię wojen, w których udział brał ten władca.
  3. Dowiesz się, jakim królem był Kazimierz Odnowiciel.

Dziś poznasz sylwetki dwóch kolejnych władców z dynastii Piastów – Mieszka II Lamberta i Kazimierza Odnowiciela. Obejrzyj film i sprawdź, jak potoczyła się ich historia i jaki miała ona wpływ na kondycję naszego państwa.

Karty pracy i teksty źródłowe do poszerzenia i utrwalenia wiedzy zdobytej dzięki tej lekcji znajdziesz TUTAJ

Zagadnienia z podstawy programowej.

Szkoła ponadpodstawowa:

Dział IX. Polska w okresie wczesnopiastowskim.

2. Uczeń opisuje zmiany terytorialne państwa polskiego w X–XII w.
3. Uczeń rozpoznaje tendencje centralistyczne i decentralistyczne w życiu politycznym państwa polskiego w X–XII w.
4. Uczeń zestawia najważniejsze wydarzenia z dziejów Polski i Europy w X–XII w.

Szkoła podstawowa:

Dział: V. Polska w okresie wczesnopiastowskim.

3. Uczeń charakteryzuje rozwój i kryzys monarchii Bolesława Chrobrego i Mieszka II.

4. Uczeń charakteryzuje odbudowę i rozwój państwa Piastów za rządów Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego;