You are currently viewing Mieszko I i początki Polski

Mieszko I i początki Polski

Autorka: Renata Szmajnta

Przedmiot: historia

Klasa: 5 szkoła podstawowa

Temat: Mieszko I i początki Polski.

Cele lekcji:

Nauczę się wskazywać na mapie zmiany w granicach Polski, jakie zaszły w czasie panowania Mieszka I.

Poznam znaczenie pojęć dynastia, książę, Piastowie, chrystianizacja i biskupstwo.

Poznam przyczyny i skutki przyjęcia chrztu.

Zapamiętam datę 966 oraz postacie historyczne Mieszka I i Dobrawy.

 

 

Żeby zrealizować założone cele, zapoznajcie się proszę z prezentacją slajd po slajdzie i wykonajcie zawarte na nich polecenia.

Prezentacja: Mieszko I i początki Polski

Rozszerzeniem zawartych w prezentacji treści jest film, drzewko genealogiczne i mapka

FILM

DRZEWO GENEALOGICZNE

MAPKA

Zadania:

Z podanego linku wydrukujcie mapkę konturową Polski (jeśli zrobiliście to realizując temat: Zanim Powstała Polska, to wykorzystajcie tamtą mapkę). Jeśli nie możecie wydrukować spróbujcie ją naszkicować. Zaznaczcie na niej Poznań, granice państwa Mieszka I na koniec jego panowania oraz sąsiadów Czechy i Cesarstwo Niemieckie.

Mapka

W ramach podsumowania lekcji, narysujcie i uzupełnijcie tabelkę, wykorzystując informacje zawarte w prezentacji. Pamiętajcie, że przyczyna to coś, co doprowadziło do jakiegoś wydarzenia a skutek to to co z tego wydarzenia wynikło.

Chrzest Polski w 966 r.
Przyczyny Skutki