You are currently viewing Majowe świętowanie

Majowe świętowanie

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa: 3
Autor: Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Majowe świętowanie

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Od czego pochodzi nazwa miesiąca maj?

2. Jakie święta występują w maju?

3. Kto w Polsce sprawuje rządy?

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  •  zeszyt polonistyczny
  • ołówek/ długopis/ pióro

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. 

Kalendarz do wydruku:[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/05/kalendarz.pdf”]

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

– słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie I.1.1
– wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi I.1.2
– pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst I.4.1

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND