You are currently viewing „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – postawy człowieka w sytuacjach granicznych.

„Ludzie ludziom zgotowali ten los” – postawy człowieka w sytuacjach granicznych.

szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna

j.polski

klasa –  3

autorki – Katarzyna Włodkowska, Karolina Strógarek

 

Czego dowiesz się po tej lekcji?

  1. W jakich okolicznościach powstały „Medaliony” Z. Nałkowskiej?
  2. Poznasz cechy gatunkowe utworu.
  3. Poznasz treść utworu.
  4. Będziesz potrafił omówić powody obojętności świadków tragedii.

 

Informacja dla nauczyciela:

Scenariusz realizuje następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń zna dwie lektury uzupełniające np. pkt. 28 „Przy torze kolejowym” z tomu „Medaliony” Zofii Nałkowskiej;

pkt. 4 rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego;

pkt. 9 rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi i historycznymi;

pkt. 15 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki;