You are currently viewing Ludność świata

Ludność świata

szkoła ponadgimnazjalna/ szkoła ponadpodstawowa

geografia

klasa 1 i 2 po gimnazjum i 2 po szkole podstawowej

Autor: Agata Adamczak


Temat: Ludność świata.

https://pixabay.com/pl/illustrations/szk%C5%82o-powi%C4%99kszaj%C4%85ce-ludzi-g%C5%82owy-1607208/

 

Na tej lekcji dowiesz się:

  1. jak dużo ludzi żyje na Ziemi;
  2. jak szybko zmienia się liczba ludności świata;
  3. gdzie na Ziemi żyje się w największym tłoku;

Na tej lekcji nauczysz się:

  1. odczytywać informacje z diagramów i map;
  2. obliczać gęstość zaludnienia.

 

Drogi Uczniu,

poniżej znajduje się link, pod którym ukryte są treści dotyczące tematu: ludność świata.

Ludność świata- kliknij w tekst

Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

VIII. Uczeń: 1. wskazuje obszary koncentracji ludności i małej gęstości zaludnienia oraz określa czynniki i prawidłowości w zakresie rozmieszczenia ludności świata; 2. analizuje i wyjaśnia zmiany liczby ludności świata. IV etap, poziom podstawowy 1. Współczesne problemy demograficzne i społeczne świata. Uczeń: 1) wyróżnia i charakteryzuje obszary o optymalnych i trudnych warunkach do zamieszkania w skali globalnej i regionalnej; formułuje prawidłowości rządzące rozmieszczeniem ludności na świecie; IV etap – poziom rozszerzony 8. Ludność. Uczeń: 1) analizuje, wyjaśnia i ocenia warunki przyrodnicze dla osiedlania się ludzi (na przykładach różnych regionów świata); 2) określa cechy rozmieszczenia ludności na Ziemi, wskazując obszary jej koncentracji i słabego zaludnienia;

 .