You are currently viewing Ludność Ameryki

Ludność Ameryki

szkoła podstawowa

geografia

klasa 8

Autor:  Monika Stasiuk


Temat: Ludność Ameryki

https://pixabay.com/pl/illustrations/mapa-msn-world-odkrycie-ameryka-3409359/

 

Podczas tej lekcji:

  1. Dowiesz się, skąd pochodzi ludność Ameryki. 
  2. Scharakteryzujesz rdzennych mieszkańców.
  3. Opiszesz kolejne fale migracji (napływu ludności do Ameryki).
  4. Wskażesz przyczyny i skutki zanikania rdzennych kultur.

 

Drogi Uczniu,

zapoznaj się z materiałem przygotowanym w prezentacji dotyczącym ludności Ameryki. Postaraj się znaleźć odpowiedzi na pytania:
– Skąd pochodzili pierwsi mieszkańcy Ameryki?
– Jakie cywilizacje powstały w Ameryce?
– Jak zmieniła się sytuacja rdzennych mieszkańców, gdy rozpoczął się okres kolonizacyjny?
– Jakie są przyczyny i skutki zanikania rdzennych kultur i plemion? 

Ludność Ameryki– prezentacja

Zajrzyj także na wirtualną tablicę. Po lewej stronie znajdziesz najważniejsze informacje na temat ludności Ameryki. Możesz zapisać tę notatkę w swoim zeszycie. Na tablicy znajdziesz także linki do ciekawych filmików na temat pierwszych cywilizacji amerykańskich, które pozwolą Ci rozszerzyć wiadomości na ten temat. Z prawej strony znajdują się materiały dodatkowe – związane z życiem rdzennych mieszkańców obecnie. 

Miłej zabawy 🙂 

  

Link do tablicy:  

 

  Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.  

XVI. Ocenia sytuację rdzennej ludności oraz wyjaśnia przyczyny zanikania kultur pierwotnych na przykładzie Ameryki Północnej lub Południowej

   

 .