You are currently viewing Liczenie na języku polskim – liczebniki główne, porządkowe i ułamkowe.

Liczenie na języku polskim – liczebniki główne, porządkowe i ułamkowe.

Szkoła podstawowa
klasa: V
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:
1. Poznam podstawowe informacje na temat liczebnika.
2. Przećwiczę poprawne stosowanie różnych typów liczebników.

Uczniu,
do tej pory liczby kojarzyły Ci się głównie z lekcjami matematyki. Czas na omówienie ich również pod kątem gramatycznym. Zapraszam Cię do świata liczebników! 🙂

Zapoznajcie się z informacjami zawartymi na prezentacji. Klikajcie na wszystkie interaktywne elementy, by zdobyć więcej wiadomości i wykonać kolejne zadania.

 

Zagadnienie z podstawy programowej:
II.1.1. rozpoznaje w wypowiedziach części mowy ([…] liczebnik […]).
II.1.6. stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.