You are currently viewing Liczebniki zbiorowe

Liczebniki zbiorowe

Szkoła podstawowa
klasa: V
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:
1. Poznam liczebniki zbiorowe.
2. Nauczę się poprawnie stosować liczebniki zbiorowe.

Uczniu,
liczebniki zbiorowe to typ liczebników, który sprawia przeciętnemu użytkownikowi języka polskiego najwięcej problemów. Mam nadzieję, że po dzisiejszej lekcji nie będziecie mieć żadnych trudności z ich wykorzystywaniem w codziennej mowie 🙂

Zapoznajcie się z informacjami zawartymi na prezentacji. Klikajcie na wszystkie interaktywne elementy, by zdobyć więcej wiadomości i poznać nowe polecenia. Wykonajcie wszystkie zadania umieszczone na prezentacji – zarówno to analogowe, jak i digitalne.

 

Zagadnienie z podstawy programowej:
II.1.1. rozpoznaje w wypowiedziach części mowy ([…] liczebnik […]).
II.1.6. stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.