You are currently viewing Liczebnik – podsumowanie .

Liczebnik – podsumowanie .

Szkoła podstawowa
klasa: V
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:
1. Podsumuję i uporządkuję podstawowe informacje na temat liczebnika.
2. Przećwiczę poprawne stosowanie różnych typów liczebników.

Uczniu,
za Tobą cykl lekcji na temat różnych typów liczebników. Czas na uporządkowanie wiedzy
i sprawdzenie, czy potrafisz ją wykorzystać w praktyce 🙂

1. Obejrzyj filmik, by przypomnieć sobie wszystkie informacje na temat liczebników:

2. Sprawdź, czy potrafisz odróżnić liczebniki od innych części mowy – zagraj w „O rety,
krety!” (klikaj na te zwierzęta, które mają na sobie liczebniki):

3. Przyporządkuj przykłady liczebników do ich typów (rozpoznaj liczebniki główne,
porządkowe, ułamkowe i zbiorowe):

kliknij tu

4. Zagraj „Przebij balon” – sprawdź, czy potrafisz przypisać właściwy przykład do typu
liczebnika:

5. W grze „Milionerzy” przetestuj swoją wiedzę teoretyczną na temat liczebników:

kliknij tu

6. Użyj liczebników we właściwy sposób:

kliknij tu

7. Przypomnij sobie, kiedy stosujemy liczebnik „półtora”, a kiedy „półtorej”:

8. Przyporządkuj właściwe formy liczebnika do rzeczowników:

Jestem przekonana, że po wykonaniu tej serii ćwiczeń będziecie już w stanie stosować
liczebniki w prawidłowy sposób na co dzień, nie tylko na lekcjach języka polskiego 🙂

 

Zagadnienie z podstawy programowej:
II.1.1. rozpoznaje w wypowiedziach części mowy ([…] liczebnik […]).
II.1.6. stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.