You are currently viewing Let’s shop online! – wirtualne zakupy na Amazonie

Let’s shop online! – wirtualne zakupy na Amazonie

Język angielski
Szkoła podstawowa
Klasa: VI-VIII
Autor: Aniela Tekiela
Blog autorki – kliknij


 

W trakcie tej lekcji:
1. będziesz grał w quizy online utrwalając słownictwo z zakresu technologii
2. robił wirtualne zakupy w sklepie AMAZON i Xcom
3. oglądał Jasia Fasolę i opisywał jego perypetie
4. opisywał urządzenia elektroniczne w Twoim domu
5. tworzył własny słownik językowy
6. oglądał ciekawe filmy na YouTube
7. czytał teksty o starodawnych urządzeniach

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?
1. chęć do nauki
2. smartfon
3. zeszyt i coś do pisania
4. słownik angielsko-polski/polsko-angielski, np. https://www.diki.pl/
5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
6. samoprzylepne karteczki
7. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski

 

ZADANIE 1 Dzięki temu zadaniu samodzielnie przypomnisz sobie pisownię, znaczenie i nazwy
sprzętów elektronicznych.


Zagraj w KAHOOT albo QUIZLET
a. wejdź na www.kahoot.it,
b. wpisz kod PIN: 0856598,
c. graj i utrwalaj słownictwo z zakresu technologii,
d. w trakcie gry zapisz w zeszycie co najmniej 15 słów z tego quizu i przetłumacz je.

Jeśli chcesz skorzystać z QUIZLET:
a. wejdź na tę stronę
https://quizlet.com/_7j4nsq?x=1jqt&i=2m0dvh

b. kliknij w napis FISZKI,
c. klikaj w kolejne karty, które z jednej strony wyświetlą Ci słowa w języku angielskim, a na drugiej w języku polskim,
d. w trakcie zadania twórz autorski słowniczek – zapisz w zeszycie co najmniej 15 słów z tego quizu i przetłumacz je,
e. system fiszek dodatkowo umożliwia odsłuchanie wymowy danego słowa, dlatego staraj się powtarzać każde odsłonięte słowo co najmniej 3 razy,
f. możesz skorzystać z pozostałych form zadań, które znajdziesz po lewej stronie, czyli trybów: ucz się, pisanie, ćwiczenie i test,
g. opcje grawitacji i dopasowania dostępne są po założeniu konta i zalogowaniu na platformę.

 

ZADANIE 2 Dzięki temu zadaniu będziesz umiał powiedzieć, jak obsługuje się określone urządzenia.

a. odtwórz film


https://www.youtube.com/watch?v=3CMS9xnBRkc

b. w trakcie oglądania wypisz z filmu jak najwięcej wyrażeń związanych z czynnościami jakie można wykonywać obsługując różne sprzęty,
c. możesz włączyć napisy i zatrzymywać odtwarzanie w dogodnym momencie, żeby przepisać te
wyrażenia.

 

ZADANIE 3 Dzięki temu zadaniu będziesz umiał nazywać sprzęty i urządzenia jakie masz w domu i
mówić o tym, do czego ich używasz.

a. obejrzyj poniższy film

https://www.youtube.com/watch?v=l1ElVEBhmJU,
b. narysuj prostą tabelkę w zeszycie – po jednej stronie zapisuj sprzęty, które pojawiają się w filmie i które masz w domu, a po drugiej zapisz te których nie masz,
c. wybierz z nich 3 i napisz do czego ich używasz,
d. możesz do tego wykorzystać karteczki samoprzylepne zapisując na nich nazwy urządzeń i zdania, a później przykleić je na odpowiednie sprzęty.

 

 

ZADANIE 4 Dzięki temu zadaniu przypomnisz sobie jak można opowiadać o tym, co Ty lub ktoś
inny robił przez jakiś czas w przeszłości.

a. przypomnij sobie zasady tworzenia czasu Past Continuous,
część teoretyczna: https://www.ang.pl/gramatyka/czas/past-continuous,
b. następnie skorzystaj ze zbioru ćwiczeń online – wybierz z nich 3 zadania i zapisz 10 wybranych przykładów do zeszytu po tym, jak system sprawdzi ich poprawność,
ćwiczenia: https://www.ang.pl/cwiczenia/past-continuous,
c. system automatycznie sprawdza poprawność rozwiązanych przykładów i pokazuje liczbę punktów oraz ewentualne błędy. Sugerujemy założenie specjalnego zeszytu, w którym możecie notować wybrane przykłady i zadania, aby utrwalić materiał.

 

ZADANIE 5 Dzięki temu zadaniu będziesz potrafił opowiadać o tym, co Ty lub ktoś inny robił przez
jakiś czas w przeszłości.

a. obejrzyj jeden z poniższych filmów z Jasiem Fasolą

https://www.youtube.com/watch?v=kH_Vkrwl5xc&feature=emb_title,
b. napisz w 6-10 zdaniach, co Jaś Fasola robił na filmie używając czasu Past Continuous np. He was using a remote control,

c. przypominajkęzwiązane z tym czasem znajdziesz tutaj

https://www.helloangielski.pl/rozmowki/czasy-angielskie/past-continuous/.

 

ZADANIE 6 Dzięki temu zadaniu utrwalisz sobie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
powtórzysz słownictwo i poznasz nowe wyrażenia.

a. przeczytaj tekst, który znajduje się pod tym adresem:
https://en.islcollective.com/preview/201506/f/old-inventions-reading-comprehension-exercises_80560_1.jpg ,
b. wypisz z niego jak najwięcej wyrazów związanych z technologiami i przetłumacz je,
c. dodatkowo odpowiedz na pytania do tego tekstu (znajdują się pod tekstem),
d. możesz też uzupełnić swój słowniczek o nowe wyrazy i wyrażenia.

 

ZADANIE 7 Dzięki temu zadaniu dowiesz się jak osoby mieszkające w Nowym Jorku wykorzystują
swoje sprzęty i sam też o tym opowiesz.

a. posłuchaj wypowiedzi mieszkańców Nowego Jorku nt. tego jak korzystają z technologii

b. zapisz wszystkie pytania, które zadawano bohaterom w zeszycie i sam odpowiedz na nie w kontekście własnego życia i doświadczeń.

 

ZADANIE 8 Dzięki temu zadaniu będziesz umiał nazwać sprzęty znajdujące się w ofercie sklepu
internetowego i uzasadnić, dlaczego decydujesz się na zakup jednego z nich.

a. osoba, którą znasz niebawem będzie miała urodziny, a Ty chcesz kupić jej coś fajnego. Wyobraź sobie, że możesz kupić jej wszystko z tej strony:
https://www.x-kom.pl/
b. wybierz jakiś produkt (lub więcej produktów), napisz jego nazwę i uzasadnij pisemnie, dlaczego wybierasz akurat ten produkt (podaj co najmniej 3 argumenty), np. I would like to buy her a keyboard because her keyboard is old.


ZADANIE 9 Dzięki temu zadaniu będziesz umiał nazwać sprzęty znajdujące się w ofercie sklepu

internetowego i mówić o tym, do czego można je wykorzystać.

a. wyobraź sobie, że masz do dyspozycji 5.000 dolarów
b. wejdź na stronę sklepu AMAZON
http://bit.ly/shoppingsp2
i wybierz z niej takie sprzęty elektroniczne, o jakich marzysz,
c. stwórz listę produktów, jakie wybierasz z tej strony i zapisuj obok nich ceny, aby kontrolować wydatki i nie przekroczyć tej kwoty,
d. wybierz z tych produktów ten, który jest najdroższy i ten który jest najtańszy, i napisz, do czego ich użyjesz
np. iPHONE – I want to use it to call my friends.

 

ZADANIE dodatkowe 10 Dzięki temu zadaniu będziesz potrafił udzielić komuś rady, kiedy będzie
miał problem z obsługą sprzętu.

Wykorzystaj jeden z filmów o Jasiu Fasoli z zadania nr. 5 i udziel mu rady, jak powinien postąpić w sytuacjach, w których pojawia się problem.
You should … You must … You have to …
np. You should go to MediaMarkt.

 


Informacja dla nauczyciela:
ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.
 Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu nauka i technika (wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych).
 Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (artykuł) – określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu i znajduje w tekście określone informacje.
 Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (notatkę) – opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości – przedstawia fakty z przeszłości – przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość – opisuje upodobania – wyraża i uzasadnia swoje opinie – stosuje nieformalny styl wypowiedzi.

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND