Let’s go to the jungle! – chodźmy do dżungli

Let’s go to the jungle! – chodźmy do dżungli

szkoła podstawowa

język angielski

klasa: 0-3

autor: Marzena Buszka

blog Rozwiąż język: obcy i ojczysty  https://www.facebook.com/rozwiazjezyk/

Cele lekcji:

W tej lekcji:

  • przypomnisz sobie nazwy zwierząt w języku angielskim.
  • posłuchasz dźwięków dżungli,
  • posłuchasz zagadek o zwierzętach i spróbujesz na nie odpowiedzieć,
  • sporządzisz w zeszycie notatkę.

 

Good morning! How are you? Jak się masz? Czy masz ochotę na wycieczkę do dżungli? Let’s start!

Odwiedź poniższą stronę:

 

https://view.genial.ly/5ea583efda73ac0d8bfaa084/presentation-animals-in-the-jungle

Let’s go to the jungle! – Chodźmy do dżungli! To temat naszej dzisiejszej lekcji. Zapisz go w zeszycie.

Przejdź do kolejnych stron w prezentacji. Na każdej stronie w lewym górnym rogu możesz odsłuchać dźwięków dżungli. Jeśli zamkniesz oczy, możesz sobie wyobrazić, że się tam znalazłeś.

Na każdej stronie widzisz 3 zwierzęta. Jeśli najedziesz na nie myszką, zobaczysz ich nazwę.

Widzisz też 3 nagrania – są to zagadki. Posłuchaj każdego nagrania co najmniej dwa razy. Zastanów się, o które zwierzątko chodzi? Wysłuchaj zagadek i zapisz w zeszycie nazwy zwierząt w odpowiedniej kolejności. Zdanie zacznij od „It’s a…” czyli „To jest…”

Kiedy skończysz i znajdziesz się na ostatniej stronie, sprawdź swoje odpowiedzi na pomarańczowym znaczku. Jak Ci poszło? Mam nadzieję, że jesteś z siebie dumny! ?

Powodzenia!

 

Zagadnienie z podstawy programowej:

X.1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia.

X.2. Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka. Rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami.

X.5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń: przepisuje wyrazy i proste zdania.