You are currently viewing Let’s go to Ikea – chodźmy do Ikei

Let’s go to Ikea – chodźmy do Ikei

Język angielski
Szkoła podstawowa
Klasa: II-III
Temat: Let’s go to IKEA!
Autor: Aniela Tekiela
Blog autorki


W trakcie tej lekcji:
1. będziesz grał w quizy online o meblach
2. nauczysz się słów związanych z pokojami i wyposażeniem wnętrz
3. oglądał ciekawe filmy na YouTube
4. tworzył własny słowniczek językowy
5. wybierał pokój z katalogu IKEA i opisywał go

 

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?
1. chęć do nauki
2. smartfon
3. laptop/komputer
4. zeszyt i coś do pisania
5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub
pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

ZADANIE 1
W ramach rozgrzewki rozwiąż quiz online.
a. kliknij w cyferkę
b. odsłuchaj słowo
c. powtórz je 2 razy na głos
d. odszukaj poniżej, gdzie jest ono zapisane i kliknij w wybrane słowo

https://www.anglomaniacy.pl/livingRoomQuiz.htm

ZADANIE 2
Stwórz własny słowniczek na podstawie tego filmu.
a. odtwórz film
b. zatrzymuj go wtedy, kiedy na ekranie pojawi się słowo
c. przepisz to słowo i napisz obok jego znaczenie w języku polskim

d. nie musisz wypisywać wszystkich słów – postaraj się napisać co najmniej 8

https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc&feature=emb_title

ZADANIE 3
a. odwiedź stronę IKEA
https://www.ikea.com/pl/pl/rooms/childrens-room/gallery/
b. wybierz pokój, który najbardziej Ci się podoba
c. opisz go, pisząc w zeszycie 5-8 zdań.
PRZYKŁAD
There is one bed and one chair.
There is a red car pet.


Informacja dla nauczyciela.

Zrealizowana podstawa programowa:

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących
jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych
wymagań ogólnych w zakresie słownictwa związanego z domem i jego najbliższym otoczeniem.
2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,
w standardowej odmianie języka:
– rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych
piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami,
rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami
– ) znajduje w wypowiedzi określone informacje.
3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne
(np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):
– rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub
dźwiękiem;
– znajduje w wypowiedzi określone informacje.k obcy nowożytny

4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:
– powtarza wyrazy i proste zdania;
– tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty
z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;
5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:
– przepisuje wyrazy i proste zdania;
– pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;
– pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.
6. W zakresie reagowania uczeń:
– wyraża swoje upodobania.
7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym
Przedmioty, pokoje i wyposażenie z najbliższego otoczenia oraz przedstawione
w materiałach wizualnych i audiowizualnych.
9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie
pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym,
korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).
10. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników
obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC