You are currently viewing Lemon tree, czyli wprowadzenie do Present Continuous

Lemon tree, czyli wprowadzenie do Present Continuous

Szkoła podstawowa
klasa 4
Język angielski
Autor: Katarzyna Góralczyk


Temat: Lemon tree, czyli wprowadzenie do Present Continuous

Na tej lekcji nauczysz się:
– kiedy stosować Present Continuous
– jak budować zdania w Present Continuous
– piosenki „Lemon Tree”

Zadanie 1 – obejrzyj filmik

Zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego filmiku, w którym dowiesz się co to jest Present Continuous, jak go budować oraz kiedy go stosować.

 

Zadanie 2 – przeczytaj o Present Continuous i wykonaj ćwiczenia

Tym razem, to co widziałeś w filmie, przejrzyj w wersji graficznej w książce poniżej i wykonaj umieszczone w niej zadania.

Zajrzyj do książki klikając TUTAJ.

 

Zadanie 3 – nagraj filmik

Zachęcam Cię do nagrania przy pomocy komórki, krótkiego filmiku, w którym opowiesz co dzieje się teraz w twoim domu. Kto w nim jest i co teraz robi? Możesz również opowiedzieć co widzisz za oknem – czy jeżdżą samochody, czy ptaki latają? 

 


Informacja dla nauczyciela:

Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:
1) przedstawia siebie i inne osoby;

Przygotowane na licencji CC-BY-NC