You are currently viewing Kwas etanowy

Kwas etanowy

Szkoła podstawowa
Chemia
klasa 8
Autor: Monika Kowalczyk-Bobrek


Temat : Kwas etanowy

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

 1. Jak zbadać niektóre właściwości kwasu etanowego (octowego)?
 2. Jakim reakcjom chemicznym ulega kwas etanowy?
 3. Jak napisać równania reakcji chemicznych kwasu etanowego w formie cząsteczkowej?
 4. Jak tworzyć wzory sumaryczne i nazwy soli kwasu etanowego?
 5. Jak napisać przebieg dysocjacji kwasu etanowego?
 6. Jak napisać równanie reakcji spalania całkowitego kwasu etanowego?
 7. Jakie zastosowania ma kwas etanowy?

Zobacz poniższą videolekcję, przygotuj kartkę i długopis. Postępuj zgodnie z poleceniami
w trakcie videolekcji.

Możesz też pobrać plik z prezentacją.

Lekcje w sieci KWAS ETANOWY SP klasa 8

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
IX. Pochodne węglowodorów. Uczeń:

 1. bada i opisuje wybrane właściwości fizyczne i chemiczne kwasu etanowego (octowego);
 2. pisze w formie cząsteczkowej równania reakcji tego kwasu z wodorotlenkami, tlenkami metali i metalami;
 3. bada odczyn wodnego roztworu kwasu etanowego (octowego);
 4. pisze równanie dysocjacji tego kwasu.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND