You are currently viewing Kopiowanie serii danych, formatowanie warunkowe

Kopiowanie serii danych, formatowanie warunkowe

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 6- 8

autor – Justyna Klimczyk

Cel lekcji:

  • Uczeń nauczy się wprowadzać dane do arkusza przy pomocy kopiowania serii danych.
  • Uczeń pozna zasady wyróżniania komórek z danymi przy pomocy formatowania warunkowego.

Zapoznaj się materiałem:

 

Podstawa programowa:

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

3) przygotowuje i prezentuje rozwiązania problemów, posługując się podstawowymi aplikacjami (arkusz kalkulacyjny) na swoim komputerze lub w chmurze, wykazując się przy tym umiejętnościami:

c) korzystania z arkusza kalkulacyjnego w trakcie rozwiązywania zadań związanych z prostymi obliczeniami: wprowadza dane do arkusza, formatuje komórki.