You are currently viewing Koncert Wojskiego (fragm.”Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza)

Koncert Wojskiego (fragm.”Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza)

szkoła podstawowa

język polski

klasa VI

autorka: Anna Foks

blog autorki – kliknij


Dzięki lekcji:

1. Poznam jeden z najbardziej znanych fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

2. Utrwalę sobie wiadomości dotyczące środków stylistycznych.

 

Zapewne omówiłeś już niektóre fragmenty dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”? Teraz nadszedł czas, aby przyjrzeć się kolejnemu, który popularnie nazywany jest „Koncertem Wojskiego”.

Wojski, jeden z bohaterów tekstu, bierze udział w polowaniu na niedźwiedzia. Gdy łowy zostały zakończone, oznajmił ten fakt pozostałym uczestnikom, grając na rogu myśliwskim.

Co to jest róg myśliwski?  Wyszukaj odpowiednią informację w Internecie, przeczytaj opis tego instrumentu oraz przypatrz się ilustracjom, które znajdziesz.

Teraz przeczytaj fragment „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza:

Natenczas Wojski chwycił na taśmie przypięty

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty

Jak wąż boa, oburącz do ust go przycisnął,

Wzdął policzki jak banię, w oczach krwią zabłysnął,

Zasunął wpół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha

I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,

I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem

Niesie w puszczę muzykę i podwaja echem.

Umilkli strzelcy, stali szczwacze zadziwieni

Mocą, czystością, dziwną harmoniją pieni.

Starzec cały kunszt, którym niegdyś w lasach słynął,

Jeszcze raz przed uszami myśliwców rozwinął;

Napełnił wnet, ożywił knieje i dąbrowy,

Jakby psiarnię w nie wpuścił i rozpoczął łowy.

Bo w graniu była łowów historyja krótka:

Zrazu odzew dźwięczący, rześki: to pobudka;

Potem jęki po jękach skomlą: to psów granie;

A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot: to strzelanie.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,

Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

Zadął znowu; myśliłbyś, że róg kształty zmieniał

I że w ustach Wojskiego to grubiał, to cieniał,

Udając głosy zwierząt: to raz w wilczą szyję

Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje,

Znowu jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się garło,

Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,

Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

Wysłuchawszy rogowej arcydzieło sztuki,

Powtarzały je dęby dębom, bukom buki.

Dmie znowu: jakby w rogu były setne rogi,

Słychać zmieszane wrzaski szczwania, gniewu, trwogi,

Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry

Podniósł róg, i tryumfu hymn uderzył w chmury.

Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało,

Że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało.

Ile drzew, tyle rogów znalazło się w boru,

Jedne drugim pieśń niosą jak z choru do choru.

I szła muzyka coraz szersza, coraz dalsza,

Coraz cichsza i coraz czystsza, doskonalsza,

Aż znikła gdzieś daleko, gdzieś na niebios progu!

Wojski obiedwie ręce odjąwszy od rogu

Rozkrzyżował; róg opadł, na pasie rzemiennym

Chwiał się. Wojski z obliczem nabrzmiałym, promiennym,

Z oczyma wzniesionymi, stał jakby natchniony,

Łowiąc uchem ostatnie znikające tony.

źródło: https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/398-adam-mickiewicz-pan-tadeusz-ksiega-czwarta-dyplomatyka-i-lowy-fragment-koncert-wojskiego

Co jest głównym tematem tego fragmentu? Swoją odpowiedź zapisz w zeszycie.

Teraz uzupełnij poniższą kartę pracy, wyszukując informacje w tekście:

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Koncert-Wojskiego.pdf-2.pdf” title=”Koncert Wojskiego.pdf 2″]

karta pracy-kliknij

(możesz ją wydrukować lub po prostu informacje z karty przepisać do zeszytu)

Na pewno zauważyłeś, że róg myśliwski Wojskiego oraz jego muzyka są przedstawione bardzo poetycko. Jest to zasługa licznych środków stylistycznych (poetyckich), których użył Adam Mickiewicz.

Przypomnij sobie, jakie znasz środki stylistyczne i postaraj się odnaleźć je w tekście. Po jednym przykładzie zapisz do zeszytu. Pomoże ci w tym prezentacja:

prezentacja – kliknij

WNIOSKI Z LEKCJI:

– koncert Wojskiego na rogu myśliwskim jest opisany bardzo poetycko

– Mickiewicz wykorzystał wiele środków stylistycznych, aby w jak najbardziej barwny i obrazowy sposób przedstawić grę Wojskiego


Informacje dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować następujące punkty z podstawy programowej:

Uczeń:

I.1.4.-zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje,

I.2.3 – określa temat i główną myśl tekstu,

IV.4 – zna i stosuje zasady korzystania z zasobów bibliotecznych

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND