You are currently viewing Komunizm w ZSRR

Komunizm w ZSRR

Autorka: Agnieszka Martowicz

przedmiot: historia

klasa: 7 szkoła podstawowa

Temat: Komunizm w ZSRR

 

Cele lekcji:

Poznam sposób rządów komunistów w Rosji po 1918r.

Dowiem się, czym był czerwony terror, komunizm wojenny oraz Nowa Polityka Ekonomiczna.

Poznam historię powstania ZSRR.

Będę potrafił wskazać na przykładzie ZSRR cechy państwa totalitarnego.

 

Rok 1917 w historii Rosji stał się niezwykle ważną datą. Od tego momentu zaczęła ona pisać swoją nową historię. Przejrzyj zamieszczone poniżej materiały, żeby przypomnieć sobie lub dowiedzieć się, co się wówczas wydarzyło i jakie miało to skutki dla losów państwa.
Na końcu prezentacji w Sway znajdziesz formularz testu. Zmierz się z nim, jeśli chcesz sprawdzić, czy zrealizowałeś już cele lekcji i znasz charakterystyczne elementy polityki państwa totalitarnego o ustroju komunistycznym. Jestem ciekawa Twoich odpowiedzi.


Zagadnienia z podstawy programowej:

XXV. I wojna światowa

3) Uczeń opisuje rewolucje i wojnę domową w Rosji.

XXVII. Europa i świat po I wojnie światowej

3) Uczeń charakteryzuje oblicza totalitaryzmu (włoskiego faszyzmu, niemieckiego narodowego socjalizmu, systemu sowieckiego): ideologię i praktykę.