You are currently viewing Kochanowski o świecie pozagrobowym. Funkcja motywu snu w wybranych tekstach kultury.

Kochanowski o świecie pozagrobowym. Funkcja motywu snu w wybranych tekstach kultury.

Szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna
klasa 1
autorki: Katarzyna Włodkowska, Karolina Strógarek


Temat: Kochanowski o świecie pozagrobowym. Funkcja motywu snu w wybranych tekstach kultury.

Po tej lekcji dowiesz się:

Po tej lekcji dowiesz się:

 1. Jaką funkcję pełnił sen w Trenie XIX i innych tekstach kultury?
 2. Jaką wizję zaświatów i koncepcję życia pozagrobowego proponuje Kochanowski?
 3. Jaki jest związek pomiędzy Trenem XIX a piosenką Grubsona pt. „Na szczycie”?

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

 • Rozróżnia gatunki epickie, liryczne i dramatyczne (tren)
 • Rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego
 • Interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego
 • Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie
  programowej jako lektury obowiązkowe
 • Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programem
  epoki
 • Wykorzystuje w interpretacji utworów potrzebne konteksty

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND