You are currently viewing Kłopotliwe śmieci

Kłopotliwe śmieci

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 3
Autor: Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Kłopotliwe śmieci

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Co to są „kłopotliwe śmieci” ?

2. Jak należy je segregować?

3. Jak wykonać pojemnik na zużyte baterie?

4. Ile centymetrów ma metr?

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  •  zeszyt matematyczny
  •  miarę
  • pudełko, kolorowe kartki, klej, nożyczki, kredki
  • klocki

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. Szczególnie polecam stworzenie swojego własnego pudełka na zużyte baterie – to TWOJA mała cegiełka w dbanie o środowisko.

Wykonaj jeszcze poniższe zadania:

Przeczytaj lub wysłuchaj krótkiej historii:

Włóż śmieci do odpowiednich pojemników:

Obejrzyj film „10 sposobów na ochronę środowiska „

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

– segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania IV.1.8
– korzysta z różnych źródeł informacji, np. atlasów, czasopism dla dzieci, słowników i encyklopedii czy zasobów internetu i rozwija swoje zainteresowania I.6.2
– wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne i modele techniczne VI.2.2
– posługuje się komputerem oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania VII.3.1
– wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się VII.4.2
– posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1
– mierzy długości odcinków, boków figur geometrycznych itp.; podaje wynik pomiaru, posługując się jednostkami długości: centymetr, metr, milimetr; wyjaśnia związki między jednostkami długości; posługuje się wyrażeniami dwumianowanymi; wyjaśnia pojęcie kilometr II.5.2

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND