You are currently viewing Kinematyka – część I

Kinematyka – część I

Autor: Monika Gnutek
Przedmiot: fizyka
Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa
Klasa: VII

NaCoBeZu:

1. Wyjaśniam, na czym polega ruch ciała.
2. Wyjaśniam, na czym polega względność ruchu oraz podaję przykłady względności.
3. Podaję przykłady układów odniesienia.
4. Wymieniam i opisuję elementy ruchu.

Powered by emaze

 

Sprawdź się w quizzie: KLIKNIJ TUTAJ


Zagadnienia z podstawy programowej:

II. Ruch i siły.
Uczeń:
1) opisuje i wskazuje przykłady względności ruchu;
2) wyróżnia pojęcia tor i droga;