You are currently viewing Kilka słów o sprawiedliwości…

Kilka słów o sprawiedliwości…

szkoła podstawowa

język polski

klasa 8

autor: Justyna Zaryczańska, Magdalena Zaryczańska

blog autorek – kliknij


Temat: Kilka słów o sprawiedliwości…

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:

  1. Co to jest motyw literacki.
  2. W jakich lekturach znajdziesz motyw sprawiedliwości.
  3. Jakie inne motywy łączą lektury obowiązkowe.

 

Drogi Uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonuj zadania.

Powodzenia!

 

Informacje dla nauczyciela:

KLASY IV – VI

I.2.5. odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;

III.2.4. redaguje notatki;

IV.2. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;

IV.3. korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje;

IV.9. rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.

KLASY VII – VIII

I.1.7. określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;

I.1.8. określa wartości estetyczne poznawanych tekstów literackich;

I.1.9. wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;

I.1.10. wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;

Uczeń powtarza informacje na temat lektur obowiązkowych.