You are currently viewing Każdy z nas jest Bilbem Bagginsem

Każdy z nas jest Bilbem Bagginsem

szkoła podstawowa

język polski

klasa 6

autorka: Monika Rokicka

Dzięki lekcji:

  1. Dowiem się, jakie były etapy podróży hobbita.
  2. Będę potrafił wyjaśnić, co łączy Bilbo Bagginsa z innymi bohaterami lektur.

 

Lubisz podróże? Na pewno tak. Zauważ, że podróż jest wpisana w ludzkie życie. Byliśmy w drodze właściwie od początku naszego istnienia na Ziemi – przemieszczaliśmy się w poszukiwaniu lepszych terenów łowieckich, wody, bezpieczeństwa*. Dziś także podróż jest ważnym elementem naszego życia –  jeździmy na wakacje, wyjeżdżamy służbowo, chodzimy na pielgrzymki. Nic więc dziwnego, że także bohaterowie książek podejmują wyzwanie i ruszają w drogę.

*.Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądały migracje, możesz obejrzeć krótką symulację.

  1. Zastanów się, jakich znasz bohaterów literackich, którzy wyruszyli w podróż? Co pchnęło ich do opuszczenia domu? Jakie wyzwania spotkały ich podczas wędrówki? Jaką otrzymali nagrodę po trudach swojej podróży? Zapisz swoje przemyślenia w zeszycie.
  2. Teraz już jesteś gotowy, by zmierzyć się z zadaniem. Kliknij tutaj!

3. Jak widzisz, bohaterów różnych czasów i różnych lektur łączy bardzo wiele. Sprawdźmy wspólnie, jak to wygląda w przypadku                głównej postaci „Hobbita” J.R.R. Tolkiena. Obejrzyj mapę i odpowiedz na pytania z zadania 1. Czy dostrzegasz podobieństwa                      między hobbitem, a innymi podróżującymi bohaterami? Kliknij tutaj!

4. Zapewne jesteś ciekaw, co ma wspólnego hobbit z każdym z nas? Obejrzyj dokładnie film.  Uporządkuj informacje w notatce.                       Możesz ją wykonać  w dowolnej formie (mapa myśli, punkty, streszczenie, rysnotka itp.) Zwróć szczególną uwagę na    etapy                         podróży  bohatera.

          5. Spróbujmy teraz przeanalizować wyprawę hobbita i sprawdzić, czy mamy tu do czynienia z podróżą bohatera. Do tego zadania będzie ci potrzebny tekst lektury. Kliknij, pobierz!

WNIOSKI:

  • Podróżowanie to stały element pojawiający się w różnych książkach (motyw literacki)
  • W powieści J.R.R.Tolkiena także znajdziemy motyw podróży.
  • Wyprawa Bilba Bagginsa zawiera w sobie typowy wzorzec podróży bohatera.
  • Wzorzec podróży bohatera jest charakterystyczny także dla życia człowieka. Każdy z nas jest „w podróży przez życie”. Czy już wiesz, co każdego z nas łączy z Bilbem Bagginsem?

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

I.1.7) opowiada o wydarzeniach fabuły oraz ustala kolejność zdarzeń i rozumie ich wzajemną zależność;

I.1.16) określa doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi;

I.1.18)wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy wiedzy o kulturze;

III.1.4) dokonuje selekcji informacji;

III.2.5) redaguje notatki

IV.2.doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;