You are currently viewing Język programowania Python – zaawansowana gra w Pygame Zero

Język programowania Python – zaawansowana gra w Pygame Zero

Rozbudowa lekcji tworzenia gry z wykorzystaniem Python i Pygame Zero.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1

autor – Adam Jurkiewicz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

  • poznasz sposoby definiowania funkcji w języku Python
  • poznasz sposoby importowania funkcji z zewnętrznych modułów
  • dowiesz się, w jaki sposób sterować zdarzeniami w bibliotece Pygame Zero
  • poznasz typ danych Tupla (Krotka) w języku Python
  • wykorzystasz właściwości programowania obiektowego w języku Python

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

Pierwszy odcinek:

Drugi odcinek:

Linki do dodatkowych materiałów:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne,
instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
◦ 2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
◦ 3) a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje
zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z przeznaczeniem,

• Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
◦ 2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem
rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia
znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;