You are currently viewing Język programowania Python – projekt bardzo prostej gry.

Język programowania Python – projekt bardzo prostej gry.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1

autor – Adam Jurkiewicz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

  • poznasz Mu-editor i tryb Pygame Zero – edytor i środowisko do uruchamiania programów w języku Python, zwłaszcza tworzenia prostych gier.

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

W tym materiale zobaczysz następujące elementy:
– wyszukiwanie w sieci obrazów na wolnych licencjach Creative Commons
– zapisywanie plików w katalogach
– zmiana rozmiarów plików za pomocą programu Pix
– tworzenie prostej gry w Python z biblioteką Pygame Zero
– podstawowe zmienne typu int i str
– definiowanie funkcji w Pythonie
– podstawowe informacje o obiektowości: definiowanie obiektu, wykonywanie metod i dostęp do właściwości obiektów
– podstawowe instrukcje warunkowe w Pythonie
– informacje o bloku kodu i wcięciach wg PEP 8 w Pythonie
– działająca gra z poruszającym się obiektem na ekranie

Linki do elementów wspomnianych w materiale:
https://python.szkola.pl
https://pygame-zero.readthedocs.io/en/stable/
https://pixabay.com/pl/photos/fantasy-zamek-chmura-niebo-wie%C5%BCa-782001/
https://pixabay.com/pl/vectors/aktor-blond-brytanii-british-%C5%82adny-1295409/
https://pastebin.com/GVL9HFVq
https://free-desktop.pl/ (pełne oprogramowanie)

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne,
instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
◦ 2) projektuje, tworzy i testuje oprogramowanie sterujące robotem lub innym obiektem na ekranie lub w rzeczywistości;
◦ 3) a) tworzenia estetycznych kompozycji graficznych: tworzy kolaże, wykonuje
zdjęcia i poddaje je obróbce zgodnie z przeznaczeniem,

• Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
◦ 2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem
rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia
znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich;