You are currently viewing Język programowania Python – listy wstęp.

Język programowania Python – listy wstęp.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7- 8

autor – Adam Jurkiewicz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

 • poznasz listy, w innych językach programowania nazywane tablicami (uporządkowane sekwencje zmiennych (obiektów) różnego typu. Uporządkowanie polega na zachowaniu pozycji elementu w liście)
 • omówimy podstawowe operacje na listach, jak:
  – sumowanie
  – wyszukiwanie największego i najmniejszego elementu
  – obliczanie średniej arytmetycznej
 • wprowadzimy funkcją input()
 • poznasz pętlę for
 • ugruntujesz wiedzę o liczbach typu int
 • poznasz typ danych float.

Wykorzystasz dane o zarejestrowanych przypadkach koronawirusa w Polsce w okresie od 4 do 30 marca 2020 roku.
Te ilości to: [1, 4, 1, 5, 6, 5, 9, 18, 19, 36, 21, 52, 61, 49, 68, 70, 111, 98, 115, 152, 150, 170, 168, 249, 224]
Ponieważ na początku nie każdego dnia odnotowywano nowe przypadki, więc danych tych jest tylko 25 (jeden dzień był bez nowych przypadków).

Dane będziemy wprowadzać funkcją input(), dzięki czemu poznasz pętlę for i ugruntujesz wiedzę o liczbach typu int oraz poznasz typ danych float.

Obejrzyj poniższy odcinek i poznaj program Mu-editor.

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

 

Linki do elementów wspomnianych w materiale:
https://python.szkola.pl
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://pastebin.com/ebXWCdfyhttps://pastebin.com/VyMBgt9Y

Podstawa programowa:

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.

• Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
◦ 2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich