You are currently viewing Język programowania Python – listy, wczytywanie danych z pliku.

Język programowania Python – listy, wczytywanie danych z pliku.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1

autor – Adam Jurkiewicz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

W tej lekcji poznasz nowy sposób wczytywania danych do list – z pliku tekstowego.

Wykorzystasz dane o zarejestrowanych przypadkach koronawirusa w Polsce, które z arkusza kalkulacyjnego zapisane są w pliku tekstowym.

W lekcji tej omawiamy:

  • wczytywanie danych z pliku za pomocą konstrukcji with … as
  • operację na obiekcie plikowym za pomocą metody readlines()
  • przetwarzanie elementów listy za pomocą pętli for oraz funkcji int()
  • dodawanie elementów do kolejnej pustej listy za pomocą metody append()
  • wyświetlanie elementów listy za pomocą f-string
  • manipulowanie kolejnością elementów listy za pomocą wycinków (slice) – więcej na stronie: https://stackoverflow.com/questions/509211/understanding-slice-notation

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

Linki do elementów wspomnianych w materiale:
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/download-todays-data-geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide
https://pastebin.com/utP32te2 – kod programu
https://pastebin.com/WXhjRSdu – dane z pliku tekstowego

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
• Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
◦ 2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich