You are currently viewing Język programowania Python – listy, podsumowanie i moduły oraz pythonizmy..

Język programowania Python – listy, podsumowanie i moduły oraz pythonizmy..

informatyka

szkoła podstawowa, klasy – 7-8

szkoła ponadpodstawowa, klasa 1

Autor: Adam Jurkiewicz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

W tej lekcji podsumujesz swoją wiedzę, poznasz moduły, a możesz też poznać pythonizmy (to dla chętnych).

W lekcji tej omawiamy:
– moduły podstawowe języka Python
– moduł random i funkcje randint() oraz seed()
– generowanie elementów listy za pomocą pętli for oraz funkcji randint() i metody append()

Dla chętnych:
– tworzenie list za pomocą wyrażeń listowych – więcej na stronie: https://python101.readthedocs.io/pl/py3/basic/basic6.html#wyrazenia-listowe
– manipulowanie kolejnością elementów listy za pomocą wycinków (slice) – więcej na stronie: https://stackoverflow.com/questions/509211/understanding-slice-notation

Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.


Kody źródłowe wspomniane w materiale:Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów. W programach stosuje: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje oraz zmienne i tablice.
• Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń:
◦ 2) ocenia krytycznie informacje i ich źródła, w szczególności w sieci, pod względem rzetelności i wiarygodności w odniesieniu do rzeczywistych sytuacji, docenia znaczenie otwartych zasobów w sieci i korzysta z nich