You are currently viewing Język programowania Python – analiza występowania słów w tekście.

Język programowania Python – analiza występowania słów w tekście.

Analiza występowania słów w tekście.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1-4

autor – Adam Jurkiewicz

 

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

  • zrozumiesz zasadę działania konstrukcji try: except: w języku Python
  • poznasz sposoby importowania funkcji z zewnętrznych modułów
  • poznasz typ danych Dict (słownik) w języku Python
  • poznasz konstrukcję generatora listowego
  • wykorzystasz właściwości programowania obiektowego w języku Python


Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.


Linki do dodatkowych materiałów:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

• Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń:

  1. planuje kolejne kroki rozwiązywania problemu, z uwzględnieniem podstawowych etapów myślenia komputacyjnego (określenie problemu, definicja modeli i pojęć, znalezienie rozwiązania, zaprogramowanie i testowanie rozwiązania).
  2. sprawdza poprawność działania algorytmów dla przykładowych danych.

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

  1. projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje przy tym: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje z parametrami i bez parametrów, testuje poprawność programów dla różnych danych; w szczególności programuje algorytmy z punktu I.2);
  2. do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki;