You are currently viewing Jednostki długości

Jednostki długości

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 3
Autor: Joanna Hofman i Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Jednostki długości

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

  1. Do czego można wykorzystać jednostki długości?
  2. Co to znaczy „potęga 10”?
  3. Jakie wyróżniamy jednostki długości?

Obejrzyj poniższy odcinek i poznaj jednostki długości. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. A Ty, do ilu potrafisz liczyć?

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  • korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych VII.3.3
  • wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się VII.4.2
  • posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1
  • liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp. II.2.1
  • odczytuje i zapisuje, za pomocą cyfr, liczby od zera do tysiąca oraz wybrane liczby do miliona (np. 1 500, 10 000, 800 000) II.2.2
  • waży; używa określeń: kilogram, dekagram, gram, tona; zna zależności między tymi jednostkami; odmierza płyny; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra II.6.7

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND