You are currently viewing Jan Kochanowski „Fraszki”

Jan Kochanowski „Fraszki”

szkoła podstawowa
język polski
klasa 7, 8
autor: Karolina Strógarek

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:
1. Co to jest fraszka?
2. Jaka jest tematyka fraszek Jana Kochanowskiego?
Drogi uczniu,
Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na slajdzie, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonuj polecenia.
Powodzenia!
A teraz wykonaj zadania egzaminacyjne kliknij . Rozwiązania zapisz  w zeszycie.
Następnie wykonaj ćwiczenie multimedialne:

 

Na koniec  przepisz do zeszytu polecenie i zabierz głos w dyskusji:

Użytkownicy forum internetowego dyskutują, o tym czy fraszki Jana Kochanowskiego są ponadczasowe i uniwersalne. Zabierz głos w dyskusji i za pomocą dwóch argumentów przekonaj do swojego zdania internautów.


Informacje dla nauczyciela:
Zagadnienia z podstawy programowej: I. Kształcenie literackie i kulturowe.1.Czytanie utworów literackich. Uczeń: rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;V.Lektury obowiązkowe:Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII.
Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND