You are currently viewing Jakie są moje talenty i mocne strony?

Jakie są moje talenty i mocne strony?

autor: Uniwersytet Dzieci

etap: szkoła podstawowa

przedmiot/obszar: godzina wychowawcza

klasy: 5-8

Cele:

 • Poznasz sposoby na poszukiwanie swoich talentów
 • Znajdziesz pomysły, jak wzmacniać swoje mocne strony

 

Potrzebne materiały:

– kartki

– kolorowe flamastry

– wydrukowane: życiorysy, karta pracy i dziennik sukcesów

 

Przebieg:

 

 1. Film – Ile potrzeba talentu, a ile ciężkiej pracy, żeby osiągnąć sukces?

 

Obejrzyj film, w którym sportowiec opowiada o swoim przygotowaniu do zawodów.

Po obejrzeniu filmu zastanów się:

 

 • O czym opowiada sportowiec?
 • Jaki posiada talent?
 • Co o tym świadczyło?
 • Czy musiał ćwiczyć ten talent? W jaki sposób?

 

1. Jak osiąga się sukces?

 

W linku poniżej znajdziesz plik z życiorysami sławnych ludzi.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/zyciorysy-1.pdf” title=”zyciorysy”]

zyciorysy

Przeczytaj je i zastanów się:

 

 • Co pomogło tej osobie odnieść sukces?
 • Jakie metody działania tych osób mogę wprowadzić do swojego życia?

 

Następnie wybierz jedną postać i stwórz plakat, w którym umieścisz najważniejsze Twoim zdaniem informacje o niej. Możesz spróbować stworzyć go w formie mapy myśli.

 

2. Szukamy swoich mocnych stron

 

Zastanów się nad sukcesami, które przydarzyły Ci się  w ciągu kilku ostatnich dni lub miesięcy. Nie musi to być nic wielkiego. Może udało Ci się poprawić złą ocenę? Albo rozwiązać konflikt z koleżanką lub kolegą? Zapisz swoje sukcesy na kartce, a następnie odpowiedz na pytania:

 • Czym to wydarzenie było spowodowane?
 • Co mu towarzyszyło?
 • Czy sukces przyszedł łatwo?
 • Przypomnij sobie sytuację, w której musiałeś poczekać na sukces. Co musiałeś zrobić? Co Ci pomogło? Co musiałeś ćwiczyć?

Wybierz teraz jeden sukces i przeanalizuj go poprzez pytania, zawarte w karcie pracy (jakie_sa_moje_talenty). Wyciągnij wnioski na temat swoich mocnych stron – tych, dzięki którym osiągnąłeś/osiągnęłaś ten sukces. Możesz poprosić o pomoc bliską osobę, która pomoże Ci zastanowić się nad Twoimi mocnymi stronami.

Aby jeszcze lepiej poznać swoje mocne strony, spróbuj przez  prowadzić dziennik sukcesów. Przez cały tydzień, każdego dnia, zapisuj to, co zrobiłeś i z czego jesteś dumny.  Możesz do niego sięgnąć, kiedy przydarzy Ci się jakaś niemiła sytuacja lub porażka – pomoże Ci to poradzić sobie z nią i znaleźć dobre rozwiązanie.

 

 

Dla nauczyciela – Podstawa programowa:

 

„Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu :

(…)

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

 

Zgodne z  podstawą programową zatwierdzoną dnia 14 lutego 2017 r.

 

Materiały pochodzą ze scenariusza “Jakie są moje talenty i mocne strony?” – https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jakie-sa-moje-talenty-i-mocne-strony