You are currently viewing Jak uwspółcześnić romantyczną wizję świata? Filmowa adaptacja ballady Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”.

Jak uwspółcześnić romantyczną wizję świata? Filmowa adaptacja ballady Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”.

Szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna

klasa 1

autorki: Kataryna Włodkowska, Karolina Strógarek

Temat: Jak uwspółcześnić romantyczną wizję świata? Filmowa adaptacja ballady Adama Mickiewicza pt. „Świtezianka”.

Czego dowiesz się po lekcji?

Jaka jest tematyka ballady pt. „Świtezianka” Adama Mickiewicza?

Jakie są cechy gatunkowe ballady?

Jaką funkcję pełni natura w filmie pt. „Świtezianka” w reżyserii sióstr Bui?

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

 

Dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy (fantastyczna, symboliczna)

Rozróżnia gatunki epickie, liryczne i dramatyczne (ballada, opowiadanie)

Rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego

Interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego

Rozpoznaje w tekście ironię, tragizm, określa ich funkcje w tekście

Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe

Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programem epoki

Rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, narracji)

Wykorzystuje w interpretacji utworów potrzebne konteksty

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND