You are currently viewing Jak przeprowadzić wywiad z bohaterami mitu o Demeter i Persefonie?

Jak przeprowadzić wywiad z bohaterami mitu o Demeter i Persefonie?

szkoła podstawowa

język polski

klasa V, VI

Autor: Agnieszka Pietnoczka


 

Starożytni Grecy czuli potrzebę, tak jak my, wyjaśniania zjawisk przyrody i wierzyli, że za każdym z nich kryje się działalność któregoś z boga lub bogini.

Obserwując ciągłą zmianę pór roku (wiosna, lato, jesień, zima) zastanawiali się, skąd się one biorą i ustalili, że muszą być związane ze stanami samopoczucia Demeter – bogini urodzaju i jej córką, ale o tym wiesz już z mitu.

A gdyby kapsuła czasu przeniosła cię do starożytnego świata i mógłbyś przeprowadzić wywiad z którymś z bohaterów mitu? Kogo byś wybrał? Jakie pytania być zadał? Czego byś chciał się dowiedzieć?

 

Wywiad to rozmowa dziennikarza z wybraną osobą, dziennikarz bardzo che się dowiedzieć różnych szczegółów różnych wydarzeń, samopoczucia rozmówcy, jego planów na przyszłość, sytuacji, w której się znalazł itp. Tak, masz rację, to taki rodzaj dialogu, opublikowany w czasopiśmie, gazecie, czy w internecie.

 

Więcej o tym, jak przeprowadzić dobry wywiad, znajdziesz tu:

Przykłady wywiadów znajdziesz tu:

wywiad z Roksaną Węgiel

Wywiad z Remigiuszem Wierzgoniem

CZAS NA TWÓJ WYWIAD:

 1. Wybierz osobę z mitu o Demeter i Persefonie.
 2. Ułóż listę pytań – co najmniej 6, możesz skorzystać z rysunkowej notatki poniżej.
 3. Wymyśl odpowiedzi swojego „rozmówcy”.
 4. Zapisz wywiad do zeszytu lub w edytorze tekstu (np. Word, OpenOffice i inne).

 

Układając rozmowę z mitologicznym bohaterem lub bohaterką, możesz zastosować różne dziennikarskie strategie i przyjąć którąś z następujących ról:

 • pośrednik w przekazywaniu informacji – rejestrujesz jedynie odpowiedzi,
 • pośrednik-pomocnik – sterujesz rozmową, zadajesz dodatkowe pytania,
 • partner-uczeń – udajesz osobę słabo zorientowaną w temacie, dlatego prosisz o jak najwięcej informacji na dany temat,
 • partner-ekspert – wdajesz się w dyskusję, świetnie orientujesz się w temacie,
 • partner-reprezentant opinii publicznej – przywołujesz opinie innych o wydarzeniach.

https:// język-polski.pl/wywiad/328-jak-napisac-wywiad

Do zapisu wywiadu dobrze jest użyć dwóch kolorów: jednego dla siebie, jako dziennikarza, drugiego dla swojego „rozmówcy”.

Jeśli dalej zastanawiasz się, jak to zrobić, zajrzyj do tekstu, napisanego przez twoją rówieśniczkę – Maję 🙂

 

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wywiad-Mai-1-4.pdf” title=”Wywiad-Mai”]

http://pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Wywiad-Mai-1-4.pdf” title=”Wywiad-Mai

Powodzenia!


Podstawa programowa:

Uczeń:

I.1.8) odróżnia dialog od monologu, rozumie ich funkcje w utworze;

18) wykorzystuje w interpretacji tekstów doświadczenia własne oraz elementy

wiedzy o kulturze;

19) wyraża własny sąd o postaciach i zdarzeniach;

20) wskazuje wartości w utworze oraz określa wartości ważne dla bohatera.

 1. 1. 6) stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych.
 2. 4. 1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;

2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania,  znaku  wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.

III. 1. 3) tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując

odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie

rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi;

4) dokonuje selekcji informacji.

III. 2. 1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog (…)

9) wykorzystuje wiedzę o języku w tworzonych wypowiedziach.

 1. 1) doskonali ciche i głośne czytanie;

2) doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji.