You are currently viewing Jak pomóc naszej planecie?

Jak pomóc naszej planecie?

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 1 – 3
Autor: Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Jak pomóc naszej planecie?

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

Po tej lekcji poznasz 10 sposobów na ochronę naszej planety.

Obejrzyj poniższy odcinek i poznaj 10 sposobów na ochronę naszej planet. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. I pamiętaj o najważniejszym!
„Jeśli chcesz zmieniać świat, zacznij od siebie” – Janusz Korczak

 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

  • chroni przyrodę, wskazuje wybrane miejsca ochrony przyrody oraz parki narodowe, pomniki przyrody w najbliższym otoczeniu – miejscowości, regionie IV.1.7
  • segreguje odpady i ma świadomość przyczyn i skutków takiego postępowania IV.1.8
  • korzysta z udostępnionych mu stron i zasobów internetowych VII.3.3
  • wykorzystuje możliwości technologii do komunikowania się w procesie uczenia się VII.4.2
  • posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami VII.5.1

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND