You are currently viewing Jak napisać podanie?

Jak napisać podanie?

szkoła podstawowa

język polski

klasa 8

autorka: Monika Rokicka


Temat:  Zwracam się z uprzejmą prośbą…

 

Po tej lekcji powinieneś wiedzieć/ umieć zredagować podanie, stosując zasady budowy i odpowiednie słownictwo.

 

Drogi Uczniu!

  1. Obejrzyj prezentację.

2. Na podstawie wskazówek z prezentacji, napisz samodzielnie podanie.

3. Obejrzyj prezentację jeszcze raz i sprawdź, czy twoje podanie ma prawidłowy układ graficzny oraz wszystkie wymagane elementy.


Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Uczeń:

II.2.7) rozumie pojęcie stylu, rozpoznaje styl potoczny, urzędowy, artystyczny, naukowy, publicystyczny.

III.1.4) wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych;

III.2.1) tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: recenzja, rozprawka, podanie, życiorys, CV, list motywacyjny, przemówienie, wywiad.