You are currently viewing Jak napisać ogłoszenie?

Jak napisać ogłoszenie?

szkoła podstawowa

język polski

klasa 5/6

autor: Joanna Heftowicz

blog autorki – kliknij


Po tej lekcji powinieneś wiedzieć/ umieć napisać ogłoszenie, stosując zasady budowy i odpowiednie słownictwo.

Drogi Uczniu!

Obejrzyj prezentację wykonaną przez nauczyciela języka polskiego dotyczącą ogłoszenia.

 

Po obejrzeniu wszystkich slajdów napisz własne ogłoszenie. 

Wróć do slajdu z przykładową realizacją ogłoszenia. Sprawdź, czy Twoje ogłoszenie posiada wszystkie wymagane elementy oraz adekwatny układ graficzny. Pamiętaj, by Twoja praca była poprawna pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym, a przede wszystkim językowym (w przeciwnym razie odbiorcy mogliby mieć problem ze zrozumieniem komunikatu).


Informacja dla nauczyciela:

Zagadnienie z podstawy programowej:

III.1.3. Uczeń tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny;

III.2.1. Uczeń tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: (…) ogłoszenie (…)