You are currently viewing Jak napisać ogłoszenie, zaproszenie,życzenia i dedykację?

Jak napisać ogłoszenie, zaproszenie,życzenia i dedykację?

szkoła podstawowa

języka polski

klasa 7, 8

autor: Karolina Strógarek

blog autorki – kliknij


Temat: Krótkie formy wypowiedzi.

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:
Jak napisać ogłoszenie, zaproszenie,życzenia i dedykację?
Drogi uczniu,
zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.
Powodzenia!
Informacje dla nauczyciela
Uczeń:
SP 4-6 III.2.1 tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: dialog, opowiadanie (twórcze, odtwórcze), opis, list, sprawozdanie (z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacja, zaproszenie, podziękowanie, ogłoszenie,
Sp 7-8 V. Aleksander Fredro, Zemsta.