You are currently viewing Jak na świecie świętuje się 1. dzień wiosny?

Jak na świecie świętuje się 1. dzień wiosny?

Autor: Uniwersytet Dzieci

Przedmiot/obszar: Edukacja wczesnoszkolna

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

Klasy: 2-3

Cele:

 • wiem, w jaki sposób obchodzony jest pierwszy dzień wiosny w Chinach, Hiszpanii, Indiach, Japonii i Bułgarii i czym się różni od polskiego świętowania;
 • potrafię wskazać powyższe kraje na mapie;
 • rozumiem, dlaczego obchodzone jest nadejście wiosny.

Potrzebne materiały

atlas, włóczka, nożyczki, materiały do ozdobienia amuletu

 

Przebieg:

 1. Przeczytaj listy od swoich rówieśników z różnych państw, aby dowiedzieć się, w jaki sposób obchodzą oni nadejście wiosny.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/List_z_Chin.pdf”]

List z Chin – List_z_Chin

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/List_z_Hiszpanii.pdf”]

List z Hiszpanii – List_z_Hiszpanii

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/list_z_Indii.pdf”]

List z Indii – list_z_Indii

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/List_z_Japonii.pdf”]

List z Japonii – List_z_Japonii

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/List_z_Bulgarii.pdf”]

List z Bułgarii – List_z_Bulgarii

 

 1. Odszukaj na mapie każde z państw.

 

 1. Wykonaj amulet z włóczki, o którym przeczytałeś w liście Fidanki z Bułgarii. Instrukcję znajdziesz w prezentacji
  [pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Wiosna_w_Bulgarii.pdf”]
  Wiosna w Bułgarii – Wiosna_w_Bulgarii

 

 1. Na koniec zastanów się:

Jak świętujemy w Polsce pierwszy dzień wiosny?

Dlaczego świętujemy nadejście wiosny?

Dlaczego nie obchodzimy tak np. nadejścia jesieni?

Co takiego daje ludziom wiosna, że tak się cieszą na jej przyjście?

Co się dzieje z przyrodą wraz z nadejściem wiosny?

Jakie zjawiska można zaobserwować na styku zimy i wiosny?

Czy znacie jakieś rośliny, których pojawienie się jest pierwszą oznaką wiosny?

 

 

Dla nauczyciela – podstawa programowa

“III. Edukacja społeczna.

 1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska społecznego. Uczeń: (…)

6) rozpoznaje i nazywa wybrane grupy społeczne, do których nie należy, a które wzbudzają jego zainteresowanie, np. drużyny i kluby sportowe, zespoły artystyczne, a także inne narodowości; (…)

9) szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach; (…)”

 

Materiały pochodzą ze scenariusza “Jak na świecie świętuje się 1.dzień wiosny?” https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusz/jak-ludzie-na-swiecie-swietuja-pierwszy-dzien-wiosny