You are currently viewing I’ve got a terrible headache! Potwornie boli mnie głowa!

I’ve got a terrible headache! Potwornie boli mnie głowa!

Szkoła podstawowa

Język angielski

Klasa: VI-VII

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/

 

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się i utrwalisz nazwy dolegliwości i chorób
 2. obejrzysz film, w którym zobaczysz prezentację słownictwa
 3. rozwiążesz quizy online

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

ZADANIE 1

wybierz dwa quizy, ale jeśli masz ochotę możesz rozwiązać wszystkie

http://esl.fis.edu/vocab/q21/health_r.htm

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-7425.php

http://jerome.boulinguez.free.fr/english/file/hotpotatoes/whatswrong.htm

https://learningapps.org/277330 

 1. korzystając z powyższych quizów, zapisz 14 nazw chorób/objawów z quizu w zeszycie
 2. przetłumacz nazwy chorób z pomocą słownika np. internetowego www.diki.pl

 ZADANIE 2

 1. obejrzyj poniższy film

https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps

 1. w trakcie oglądania powtarzaj nazwy chorób, a nawet całe zdania
 2. sprawdzaj, czy nazwy chorób, jakie widzisz w prezentacji występują także w Twoim słowniczku, jaki stworzyłeś w zadaniu nr 1
 3. jeśli występują, narysuj obok tego słowa kropkę lub „ptaszka”∨
 4. jeśli w Twoim słowniczku nie ma jakiegoś słowa, dopisz je do listy

 ZADANIE 3

Odszukaj nazwy chorób na tej karcie pracy:

https://en.islcollective.com/preview/201606/f/health-problems-wordsearches_88871_1.jpg

 


ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: zdrowie, części ciała, tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie)
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje choroby, symptomy.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).