You are currently viewing III zasada dynamiki Newtona

III zasada dynamiki Newtona

 

Autor: Natalia Prask

Przedmiot: fizyka

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

Klasa: VII

NaCoBeZu:

  1. Wyjaśniam, na czym polega III zasada dynamiki Newtona.
  2. Rysuję siły akcji i reakcji.

Zapoznaj się z książęczką

 

Book titled 'III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA'Read this book made on StoryJumper

 

 

Podstawa Programowa:

II Ruch i siła:

Uczeń:

  1. opisuje wzajemne oddziaływanie ciał posługując się trzecią zasadą dynamiki;