You are currently viewing II zasada dynamiki Newtona

II zasada dynamiki Newtona

Autor: Natalia Prask

Przedmiot: fizyka

Poziom edukacyjny: szkoła podstawowa

Klasa: VII

NaCoBeZu:

  1. Przypomnisz sobie II zasadę dynamiki Newtona.
  2. Nauczysz się rozwiązywać zadania w oparciu o II zasadę dynamiki Newtona i definicję przyspieszenia

Zapraszam do obejrzenia prezentacji

Book titled 'II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA'
Read this book made on StoryJumper

Podstawa Programowa:

II Ruch i siła:

Uczeń:

  1. posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; wyznacza wartość przyspieszenia wraz z jednostką; stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła (Δv = aΔt);
  2. posługuje się pojęciem masy jako miary bezwładności ciał; analizuje zachowanie się ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki i stosuje do obliczeń związek między siłą i masą a przyspieszeniem;