You are currently viewing Ignacy Krasicki – polski twórca bajek.

Ignacy Krasicki – polski twórca bajek.

szkoła podstawowa

język polski

klasa 6

autor: Justyna Zaryczańska, Magdalena Zaryczańska

blog autorek – kliknij


Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:

  1. Kim jest Ignacy Krasicki i z czego jest znany.
  2. Jakie cechy ma bajka – gatunek literacki.
  3. Jakie wyróżniamy typy bajek.
  4. Po co były pisane – jaki jest ich cel.

Drogi Uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonuj zadania. Na koniec czeka Cię niespodzianka.

Powodzenia!

 

Informacje dla nauczyciela:

KLASY IV – VI

I.1.3. rozpoznaje czytany utwór jako baśń, legendę, bajkę, hymn, przypowieść, mit, opowiadanie, nowelę, dziennik, pamiętnik lub powieść oraz wskazuje jego cechy gatunkowe; rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania, np. obyczajowe, przygodowe, detektywistyczne, fantastycznonaukowe, fantasy;

I.2.5. odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych;

III.2.4. redaguje notatki;

IV.2. doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;

IV.3. korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje;

IV.9. rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.

Uczeń poznaje autora lektury obowiązkowej (Ignacy Krasicki, wybrane bajki).